วัดอุโมงค์ สถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ สถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของอุโมงค์ใต้ดินที่ขุดเจาะเข้าไปในภูเขา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ วัดอุโมงค์ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม โดยมีต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงสระน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในวัด

วัดอุโมงค์ สถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมาของวัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์ (Wat Umong )สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 โดยพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป วัดอุโมงค์ได้กลายเป็นวัดที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน

วัดอุโมงค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ วัดอุโมงค์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 วัดอุโมงค์มีชื่อเสียงในเรื่องของอุโมงค์ใต้ดินที่ขุดเจาะเข้าไปในภูเขา ซึ่งภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปและภาพเขียนฝาผนังอันงดงาม

วัดอุโมงค์เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ วัดอุโมงค์มีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับการนั่งสมาธิและการปฏิบัติธรรม วัดอุโมงค์เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของวัดอุโมงค์

วัดอุโมงค์มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในหลายๆ ด้าน ดังนี้

1.วัดอุโมงค์เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี โดยยังคงรักษาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบล้านนาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์

2.วัดอุโมงค์เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความงดงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

3.วัดอุโมงค์เป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

4.วัดอุโมงค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

การให้อาหารปลาและนกภายในวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในวัดอุโมงค์มีบ่อน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาจำนวนมาก เช่น ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาไหล นอกจากนี้ยังมีนกนานาชนิดอาศัยอยู่ภายในวัด เช่น นกพิราบ นกเขา นกกระจอก และนกเอี้ยง นักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารปลาและอาหารนกจากร้านค้าภายในวัดเพื่อนำไปให้อาหารปลาและนกได้

การให้อาหารปลาและนกภายในวัดอุโมงค์เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด นักท่องเที่ยวจะนำอาหารปลาและอาหารนกมาให้อาหารปลาและนกกันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่นำอาหารมาถวายพระสงฆ์ภายในวัดด้วย

การให้อาหารปลาและนกภายในวัดอุโมงค์เป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินและความผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการทำบุญอีกด้วย เพราะการให้อาหารปลาและนกถือเป็นการให้ทาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

การเดินทางไปยังวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่

1.รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ถนนห้วยแก้วมุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุเทพ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบวัดอุโมงค์อยู่ทางด้านซ้ายมือ

2.รถโดยสารประจำทาง สามารถนั่งรถโดยสารประจำทางสาย 1 หรือสาย 10 จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังวัดอุโมงค์ได้ โดยลงรถที่ป้ายวัดอุโมงค์

3.รถสองแถว สามารถนั่งรถสองแถวจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังวัดอุโมงค์ได้ โดยขึ้นรถที่บริเวณประตูท่าแพ หรือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อเดินทางมาถึงวัดอุโมงค์แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมอุโมงค์ที่ขุดเจาะเข้าไปในภูเขา ซึ่งภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปและภาพเขียนฝาผนังที่สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถชมวิวด้านบนของภูเขาได้อีกด้วย วัดอุโมงค์เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

วิธีการให้อาหารปลาและนกภายในวัดอุโมงค์

  1. ซื้ออาหารปลาและอาหารนกจากร้านค้าภายในวัด
  2. นำอาหารปลาและอาหารนกไปที่บ่อน้ำหรือบริเวณที่นกอาศัยอยู่
  3. โปรยอาหารปลาและอาหารนกให้ปลาและนกกิน
  4. สังเกตปลาและนกกินอาหารอย่างเพลิดเพลิน

ข้อควรระวัง

  1. ไม่ควรให้อาหารปลาและนกมากเกินไป เพราะอาจทำให้ปลาและนกกินอาหารไม่หมดและเกิดการเน่าเสีย
  2. ไม่ควรให้อาหารปลาและนกที่มีรสชาติจัดหรือมีสารเคมี เพราะอาจเป็นอันตรายต่อปลาและนกได้
  3. ไม่ควรให้อาหารปลาและนกในบริเวณที่พระสงฆ์กำลังฉันอาหาร เพราะอาจรบกวนพระสงฆ์ได้

การให้อาหารปลาและนกภายในวัดอุโมงค์เป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินและความผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการทำบุญอีกด้วย หากมีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ อย่าลืมแวะมาให้อาหารปลาและนกภายในวัดอุโมงค์กันนะคะ

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อไปวัดอุโมงค์

1.รองเท้าที่สวมใส่สบาย เนื่องจากต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อไปยังอุโมงค์

2.ไฟฉาย เพื่อใช้ส่องทางภายในอุโมงค์

3.น้ำดื่ม  เพื่อดับกระหาย

4.กล้องถ่ายรูป เพื่อเก็บภาพความประทับใจ

บทสรุป

วัดอุโมงค์เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดอุโมงค์เป็นวัดที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีอุโมงค์ที่ขุดเจาะเข้าไปในภูเขา ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดอุโมงค์วัดอุโมงค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ วัดอุโมงค์มีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะสำหรับการนั่งสมาธิและการปฏิบัติธรรม วัดอุโมงค์เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.วัดอุโมงค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงามในจังหวัดเชียงใหม่ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม หากคุณมีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่ อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมวัดอุโมงค์แห่งนี้

ขอบคุณแหล่งที่มารูปภาพ

  • thai.tourismthailand.org

ติดตามสิ่งที่น่าสนใจได้ที่  https://laaguadaresort.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดล้านนาเมืองเหนือ
ท่องเที่ยว

ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดล้านนาเมืองเหนือ

ดอยสุเทพ เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไ […]

Read More
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเหนือที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเหนือที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น […]

Read More
ดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด
ท่องเที่ยว

ดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด

ดอยม่อนแจ่ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเชียงใ […]

Read More