ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดล้านนาเมืองเหนือ

ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดล้านนาเมืองเหนือ

ดอยสุเทพ เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,676 เมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นหนึ่งในภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ดอยสุเทพเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดล้านนาเมืองเหนือ

ประวัติดอยสุเทพ

ดอยสุเทพมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี ในสมัยโบราณดอยสุเทพเป็นที่อาศัยของชนเผ่าลัวะ ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 19 พระเจ้ากือนาแห่งอาณาจักรล้านนาได้เสด็จขึ้นมาบนดอยสุเทพเพื่อสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาของชาวล้านนา และเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย

การเดินทางขึ้นดอยสุเทพ

ดอยสุเทพเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาของชาวไทย นอกจากนี้ดอยสุเทพยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างกว้างไกล

การเดินทางขึ้นดอยสุเทพสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการเดินขึ้น การนั่งรถสองแถว หรือการนั่งกระเช้าลอยฟ้า หากต้องการเดินขึ้นดอยสุเทพสามารถเริ่มต้นได้จากบริเวณเชิงดอย โดยมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 3-4 ชั่วโมง เส้นทางเดินขึ้นดอยสุเทพค่อนข้างชันและมีบันไดหลายช่วง แต่ก็มีจุดพักเป็นระยะๆ ให้ได้นั่งพักผ่อน

หากต้องการนั่งรถสองแถวขึ้นดอยสุเทพสามารถขึ้นได้จากบริเวณประตูท่าแพ ค่าโดยสารคนละ 30 บาท รถสองแถวจะพาขึ้นไปจนถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

หากต้องการนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยสุเทพสามารถขึ้นได้จากบริเวณพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ค่าโดยสารคนละ 50 บาท กระเช้าลอยฟ้าจะพาขึ้นไปจนถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเช่นกัน

เมื่อขึ้นไปถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้ว สามารถเข้าไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะแม นอกจากนี้ยังสามารถชมความงามของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน

การเดินทางขึ้นดอยสุเทพเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม นอกจากจะได้ชมความงามของธรรมชาติแล้ว ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวไทยอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวบน ดอยสุเทพ

1.วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1984 โดยพระเจ้ากือนา ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลายอย่าง เช่น พระธาตุดอยสุเทพ พระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระอุโบสถ

2.จุดชมวิวบนดอยสุเทพ

สถานที่ท่องเที่ยวดอยสุเทพมีจุดชมวิวที่สวยงามหลายแห่ง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างกว้างไกล จุดชมวิวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ จุดชมวิวพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จุดชมวิวแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างกว้างไกล นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น จุดชมวิวลานพระจันทร์ จุดชมวิวผาแดง และจุดชมวิวห้วยตึงเฒ่า

3.เส้นทางเดินป่าบนดอยสุเทพ

ดอยสุเทพมีเส้นทางเดินป่าที่สามารถเดินขึ้นไปยังยอดดอยได้ เส้นทางเดินป่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ เส้นทางเดินป่าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เส้นทางเดินป่าแห่งนี้มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง เส้นทางเดินป่าค่อนข้างชัน แต่ก็มีจุดพักเป็นระยะๆ ตลอดเส้นทาง เมื่อเดินขึ้นไปถึงยอดดอยแล้วจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างกว้างไกล นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น เส้นทางเดินป่าลานพระจันทร์ เส้นทางเดินป่าผาแดง และเส้นทางเดินป่าห้วยตึงเฒ่า

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพคือช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อากาศในช่วงนี้จะเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียส เหมาะแก่การเดินป่า ชมธรรมชาติ และไหว้พระบนดอยสุเทพโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

นอกจากช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ยังมีช่วงเวลาพิเศษบางช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ ได้แก่

  • ช่วงเทศกาลลอยกระทง (เดือนพฤศจิกายน) ซึ่งจะมีการจัดงานลอยกระทงที่บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ
  • ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (เดือนเมษายน) ซึ่งจะมีการจัดงานสรงน้ำพระธาตุดอยสุเทพ
  • ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (เดือนกรกฎาคม) ซึ่งจะมีการจัดงานตักบาตรเทโวที่บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ

หากคุณวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสุเทพในช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้ ควรจองที่พักและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เนื่องจากอาจมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว

ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงในการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ 

ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงในการท่องเที่ยวบนดอยสุเทพคือช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เนื่องจากในช่วงนี้จะมีฝนตกชุกและอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเมษายน ก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน เนื่องจากสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวและมีหมอกควัน ซึ่งอาจทำให้การท่องเที่ยวไม่สนุกเท่าที่ควร

บทสรุป

ดอยสุเทพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีเสน่ห์ในทุกช่วงเวลา แต่หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด ควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน และหากต้องการสัมผัสบรรยากาศพิเศษ ควรวางแผนเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นบนดอยสุเทพ
ขอบคุณแหล่งที่มารูปภาพ
  • maypleblog.wordpress.com
ติดตามสิ่งที่น่าสนใจได้ที่ https://laaguadaresort.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

วัดอุโมงค์ สถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยว

วัดอุโมงค์ สถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดเชียงใหม่

วัดอุโมงค์ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ […]

Read More
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเหนือที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเหนือที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น […]

Read More
ดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด
ท่องเที่ยว

ดอยม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด

ดอยม่อนแจ่ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดเชียงใ […]

Read More