เกี่ยวกับผู้เขียน

เกี่ยวกับผู้เขียน

 

 

Mrs. Wirawan Dumlongkun

( วิราวัลย์ ดำรงกุล )

อายุ 32 ปี

การศึกษา : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการเป็นนักเขียน : วิราวัลย์ ดำรงกุล นักเขียนและบรรณาธิการมากประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญบทความ